læsninger gudstjeneste 4 korset & 7 Elija

første læsning: Esaj´as bog kap. 28. 23 -kap.29.13

   v23  Hør efter og lyt til mig,  lyt opmærksomt og hør mine ord:  v24  Når bonden pløjer til såning, bliver han så ved at vende og harve sin jord?  v25  Nej, når han har jævnet den ud,  spreder han dild og strør kommen,  og han sår hvede, hirse og byg på marken  og spelt langs kanten.  v26  Hans Gud vejleder ham, hvordan man gør,  og lærer ham det.  v27  Man tærsker ikke dild med tærskeslæde, og kommen kører man ikke hen over med vognhjul. Nej, dild banker man ud med stok og kommen med kæp.  v28  Knuser man brødkorn? Nej, ingen fortsætter i det uendelige med at tærske det; man driver vognhjul og heste hen over det, men man knuser det ikke.  v29  Også dette kommer fra Hærskarers Herre, hans råd er underfulde, hans visdom stor. v1  Ve Ariel, Ariel,  den by David belejrede! Føj blot år til år, lad festerne komme og gå.  v2  Men jeg bringer trængsel over Ariel, der kommer suk og klage; så først bliver det mit Ariel!  v3  Jeg belejrer dig på alle sider, jeg lukker dig inde bag volde, jeg rejser fæstningsværker omkring dig.  v4  Du er sunket sammen og taler fra jorden, fra støvet lyder dine ord kun svagt; din stemme er som en dødnings fra jorden, fra støvet kommer dine ord som en hvisken.
 v5  De mange overmodige skal blive som støvfnug, de mange voldsmænd som avner, der blæses bort. Pludselig, i et nu,  v6  kommer straffen fra Hærskarers Herre,
 som torden og jordskælv og voldsomme brag,   hvirvelvind, storm og fortærende flammer.  v7  Men det skal gå som i en drøm, i et nattesyn: Alle de mange folk, der fører krig mod Ariel, mod alle dets volde og dets fæstning, alle, der bringer trængsel over det, v8  skal få det som den sultne, der drømmer, at han spiser, men stadig er sulten, når han vågner, som den tørstige, der drømmer, at han drikker, men stadig er udmattet og tørstig, når han vågner. Sådan går det alle de folk, der fører krig mod Zions bjerg. v9  Bliv stumme af undren, lad øjnene lukkes til! Drik jer berusede, men ikke i vin, I skal rave, men ikke af øl.  v10  For Herren har udgydt en søvnens ånd over jer, han har lukket jeres øjne til – det er profeterne – og dækket jeres hoveder til – det er seerne –11  Modtager I et syn, bliver det som ordene i en forseglet bog: Giver man den til en, der kan læse, og siger: »Læs dette her!« svarer han: »Det kan jeg ikke, for den er forseglet.« v12  Og giver man bogen til en, der ikke kan læse, og siger: »Læs dette her!« svarer han: »Jeg kan ikke læse.«v13  Herren siger: »Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud;

Anden læsning: første Korintherbrevet: kap. 14.26-slut.

v26  Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. v27  Hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre, og én ad gangen, og der skal være én til at tolke det. v28  Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der kan tale i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud! v29  To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. v30  Men får en anden, som sidder der, en åbenbaring, skal den første tie stille, v31  for I kan alle komme til at tale profetisk, men én ad gangen; så kan alle belæres og alle formanes. v32  Profeters ånder underordner sig under profeter, v33  for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud.

Som i alle de helliges menigheder v34  skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. v35  Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. v36  Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til?

v37  Hvis nogen mener, at han er profet eller har en åndsgave, skal han vide, at det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren. v38  Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt.

v39  Altså, mine brødre, I skal stræbe efter at tale profetisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i tunger. v40  Men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til.

 

Tredje læsning: Mathews : 18:1-19

v1  På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« v2  Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem v3  og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. v4  Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; v5  og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.

v6  Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. v7  Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. v8  Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. v9  Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. v10  Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. v11   For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.

v12  Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? v13  Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. v14  Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.

v15  Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. v16  Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. v17  Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en tolder. v18  Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen. v19  Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader.