Generalforsamling

I faderen, Sønnen og Helligånds navn

 

kære kirke medlem,

Hermed meddeles, at der holdes en generelforsamling lørdag den 25. januar 2014, kl. 18.00 i Helligåndskirke kælder.

Dagsordenen er som følgende:

– Valg af referent.

– Valg af ordstyre.

– Regnskab for 2013.

– Valg af nye menighedråds medlemmer.

– Evt.

Vi glæder os at se jer

Vel mødt

Med venlig hilsen

Menighedsrådet